Pravidla

PRAVIDLA A SYSTÉM STOCHOVSKÉ AMATÉRSKÉ SQUASHOVÉ LIGY (ASL)
Smyslem ASL je nastavit určitý řád a systém ligy, dle kterého se budou hráči řídit. 
Hlavním pravidlem je slušné chování a respektování soupeře. Hráči, kteří toto pravidlo 
nebudou respektovat, budou nuceni ligu opustit.
SYSTÉM LIGY
Do ligy je přihlášeno 8 hráčů rozdělených do 1 skupiny. Každý hráč odehraje 
v probíhajícím ligovém kole 1 utkání s každým ligovým soupeřem ve své skupině. 
Celkem tedy 7 utkání.
BODOVÁNÍ
 • Za každé vyhrané utkání obdrží hráč do tabulky 3 body 
  (platí i v případě kontumace ze strany spoluhráče) 
 • V případě prohry/kontumace obdrží 1 bod
Rozhodujícím ukazatelem v pořadí je na prvním místě počet bodů daného hráče, v případě 
kdy nastane shoda, je určujícím ukazatelem rozdíl v počtu vyhraných a prohraných setů 
za celé odehrané hrací kolo proti všem hráčům a následně vzájemné utkání.
ROZLOSOVÁNÍ
 • rozlosování pro začátek ligy (pro první kolo) provede správce sportovních areálů přičemž bude brán zřetel na úroveň jednotlivých hráčů a hráček.
HRACÍ KOLO
Pro zimní sezónu 2016/2017 jsou hrací kola stanovena následovně:
1. kolo    14.10.2017 - 25.11.2017
Výsledky jednotlivých zápasů je nutné zapsat ihned po utkání na tabuli umístěnou přímo u
squashových kurtů či zaslat výsledek správci ASL na e-mail sams@stochov.cz nejpozději do 
druhého dne.
Každé pondělí bude probíhat aktualizace všech utkání a budou zveřejněny aktualizované tabulky a výsledky posledních utkání.
Přihlášení nových hráčů do dalšího hracího kola je možné vždy v mezidobí jednotlivých hracíchkol (tj. v době kdy neprobíhá žádné hrací kolo).
Po ukončení jednotlivých herních kol a po provedení vyhodnocení jednotlivých herních kol vždydva nejlepší hráči z každé skupiny postoupí do vyšší skupiny a naopak dva hráči kteří skončí na posledních dvou místech dané skupiny sestoupí o skupinu níže.
Hráč, který skončí po odehrání hracího kola na prvním místě obdrží drobnou cenu 
(platí pro všechny hrací skupiny).
DOMLUVA UTKÁNÍ
Hráč který je v rozpisu zapsán jako domácí hráč, je povinen kontaktovat soupeře v daném 
hracím kole a domluvit termín odehrání utkání. Pokud se tak nestane, během hracího kola 
počítá se automatická kontumace utkání.
BALONEK
Každý zápas musí být odehrán s balónkem, který má na sobě dvě žluté tečky.
SKÓRE
zápas se hraje na 4 sety (tudíž ten hráč který získá první 4 set, vyhrává). Hra tak může 
skončit těmito výsledky (4:3, 4:2, 4:1, 4:0). Každý set se hraje do 11 bodů. Hráč, který 
jako první získá 11 bodů, vyhrává set, s výjimkou situace, kdy je stav 10-10. V takovém 
případě hra pokračuje dále, dokud jeden z hráčů nezíská vedení o 2 body. Bod mohou vždy 
získat oba hráči. Pokud podávající vyhraje výměnu, získá bod a dále podává, vyhraje-li 
výměnu přijímající, získá bod a stane se podávajícím.
ZAHŘÍVÁNÍ
Před začátkem zápasu se mohou oba hráči po dobu 5 minut rozehrávat a zahřívat míček na kurtu,kde se zápas bude hrát. Když dojde během zápasu k výměně míčku nebo když zápas pokračuje 
po určité prodlevě, mohou hráči zahřát míček na teplotu potřebnou pro hru. Míček může být 
zahříván kterýmkoliv z hráčů během jakékoliv přestávky v zápase.
PODÁNÍ
Hra začíná podáním. Hráč, který bude podávat jako první, se vylosuje minihrou "Kámen, nůžky, papír". Podávající pokračuje v podání, dokud neprohraje výměnu, kdy dojde ke ztrátě "HAND OUT" a podávajícím se stane soupeř. Hráč, který vyhrál předchozí hru, podává jako první v 
následující hře.
Na začátku každého setu a vždy, když dojde ke změně podávajícího, může podávající využít libovolnou stranu pro podání. Po vítězné výměně pak podávající vždy pokračuje podáním z opačného pole pro podání.
Při podání se musí hráč dotýkat alespoň části své jedné nohy podlahy uvnitř pole pro podání. Aby bylo podání dobré, musí míček letět přímo na přední stěnu nad podávací čáru a pod outovoučáru a odrazit se od ní tak, aby dopadl (pokud není zahrán z voleje) na podlahu uvnitř 
zadní čtvrtiny kurtu v protější polovině kutru podávajícího hráče, včetně případů, kdy se 
mezi odrazem od čelní stěny a dopadem na podlahu do vymezeného prostoru míček dotkne jakékoliboční, anebo zadní stěny.
SPRÁVNÝ RETURN
Return je správný, když je míček, dříve než se dvakrát odrazí od podlahy, zahrán správně 
na přední stěnu nad tin a pod outovou čáru, aniž by se přitom nejdříve dotkl podlahy. 
Míček se může odrazit od boční nebo zadní stěny předtím, než dosáhne přední stěny. 
Return není správný, když je "NOT UP" (míček je odehrán poté, co se více než jednou odrazil 
od podlahy nebo je nesprávně zasažený - tažený raketou nebo je zasažen dvakrát na raketě), 
když je "DOWN" (míček po odehrání zasáhne před přední stěnou podlahu nebo tin) nebo je "OUT" (míček zasáhne stěnu na outové čáře nebo nad ní).
ZASAŽENÍ SOUPEŘE MÍČKEM
Jestliže hráč odehraje míček, a ten před zasažením přední stěny zasáhne soupeře nebo jeho 
raketu nebo oblečení, hra se zastaví. Když by return byl správný a míček by zasáhl přední 
stěnu, aniž by se předtím dotkl jiné stěny, hráč získává výměnu za předpokladu že neprovedl "otočku". Když míček zasáhl nebo by zasáhl libovolnou jinou stěnu a byl by správný (zasáhl by poté přední stěnu), výměna se opakuje - nový míček ("LET"). Když by return nebyl správný, 
hráč výměnu ztrácí.
BRÁNĚNÍ VE HŘE
Když je hráč na řadě odehrát míček má právo, aby mu v tom jeho soupeř nebránil. 
Aby se soupeř vyhnul bránění musí hráči umožnit nerušený přímý přístup k míčku, korektní 
výhled na míček, prostor k provedení úderu a volnost k zahrání míčku kamkoliv na přední 
stěnu. Hráč, jestliže mu soupeř brání ve hře, může toto bránění akceptovat a pokračovat ve 
hře nebo může hru zastavit. Když hrozí srážka se soupeřem nebo zasažení soupeře raketou nebo míčkem, je vždy vhodné hru zastavit. Jestliže je hra zastavena z důvodu bránění, mělo by se 
postupovat podle těchto obecných pokynů:
 • Hráč má právo na nový míček ("LET") jestliže by mohl odehrát správný return 
 • a soupeř se snažil bránění vyhnout.
 • Hráč nemá právo na nový míček ("LET") a ztrácí výměnu, jestliže by nemohl odehrát správný return, nebo jestliže akceptoval bránění a hrál dál 
 • nebo jestliže bylo bránění natolik minimální, že neovlivnilo přístup k míčku 
 • a jeho odehrání. Hráč má právo na "STROKE" (tj. získává výměnu), 
 • jestliže se soupeř nesnažil maximálně vyhnout se bránění nebo 
 • jestliže by hráč zahrál vítězný return nebo jestliže by hráč zasáhl soupeře míčkem letícím přímo na přední stěnu.
UKONČENÍ UTKÁNÍ
Zápas je ukončen po odehrání všech 4 setů. Pokud jeden z hráčů nebude schopný pokračovat 
ve hře (zranění apod.), vyhrává soupeř kontumačně 4:0.