COVID – 19 – Opatření od 22.11.2021, provoz vnitřních sportovišť od 22. 11. Od pondělí už nebude možné prokázat se PCR či antigenním testem pro vstup na sportoviště. Využít službu či jít na akci budou moci jen osoby naočkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci. Výjimka bude platit pro děti do 12 let, těch se tato opatření netýkají. Dále pro osoby do 18 let a osoby, které se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, osoby rozočkované (nemají ještě platný certifikát), včetně těch po první dávce, ti se budou moci i nadále prokázat platným PCR testem (NIKOLI ANTIGENNÍM TESTEM ČI SAMOTESTEM!). Splnění podmínek budou mít za povinnost provozovatelé nebo pořadatelé zkontrolovat před vstupem do objektu nebo před zahájením poskytování služby. Splnění podmínek výše se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízení, že musí být zajištěno oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory. Kluby jsou nadále povinni vést evidenci osob účastnících se sportovních příprav nebo sportovních utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví (více viz omezení maloobchodu – bod č.14 písmeno d, další nařízení pro bazény – viz omezení maloobchodu – bod č.9).

Bc.Michal Paták
Latest posts by Bc.Michal Paták (see all)